תנאי הרשמה וביטול | מחנה אמנות

חשוב לנו שתעברו על הנהלים, שנהיה מתואמים.
התחלנו בדברים שחייבים לדעת, בהמשך ניסוח יותר מפורט.

  1. על פי חוק הגנת הצרכן, הלקוח רשאי לבטל את השתתפותו בסדנה בתוך 14 יום ממועד ההרשמה, בלבד שהביטול ייעשה 14 ימים שאינם ימי מנוחה לפחות לפני מועד תחילת השירות, ובתנאי שיצר קשר טלפוני עם אחד מנציגי "סטודיו המקום" או בהודעת SMS או ווטסאפ (בהודעה שהגיעה ומתועדת).

   בביטולים שלא על פי חוק הגנת הצרכן יחול ההסדר הבא:

  2. במקרה של ביטול ההשתתפות עד שלושים יום לפני הסדנה, יינתן החזר מלא.
  3. במקרה של ביטול השתתפות במחנה האמנות בטווח שבין 30 יום לפני ההגעה ועד 72 שעות לפני ההגעה, יתבצע חיוב בסך 40% מגובה התשלום.
  4. במקרה של ביטול השתתפות במחנה האמנות כ-72 שעות לפני המחנה או פחות, לא יינתן החזר ויתבצע חיוב מלא.
  5. ל "סטודיו המקום" זכות מלאה לבטל ו/או לדחות את מחנה האמנות למועד אחר, וזאת מסיבות שונות כגון אילוצים בלתי צפויים של המנחים או נותני השירות האחרים, או הרשמה מעטה מדי.
   במקרה כזה מתחייב "סטודיו המקום" להודיע ללקוח עד 72 שעות לפני מועד מחנה האמנות על ביטולה (טלפונית ו/או בכתב) ויינתן החזר כספי מלא.

 


 •  
 •  אחריות
  1. "סטודיו המקום" אינו אחראי לנזק כלשהו (לרבות נזק לגוף) ו/או הפסד ו/או חסרון כיס (להלן: "נזק מכל סוג שהוא") שייגרם ללקוח "סטודיו המקום" ו/או לצד ג' כלשהו כתוצאה מרכישה המתבצעת באתר ו/או מאי היכולת לבצע רכישה ושייגרם כתוצאה ממעשה ו/או ממחדל ו/או מרשלנות של הלקוח ו/או צד ג' כלשהו, לרבות, רכישה המתבצעת באמצעות כרטיס אשראי ללא הסכמת בעליו, רכישה המתבצעת על ידי קטין ו/או פסול דין ללא הסכמת הוריו ו/או אפוטרופוס, פעולה שתבוצע באתר על ידי צד ג' כלשהו שיכנס לאתר ויגרום נזק, וכדומה.
  2. הלקוח יישא באחריות מלאה לנזק ו/או חסרון כיס מכל סוג שהוא שייגרם לו ו/או לחברה ו/או לצד ג' כלשהו בגין טעות שביצע בהקלדת הנתונים, לרבות, טעות בהקלדת כתובתו, טעות בהקלדת פרטי כרטיס האשראי, טעות בהקלדת כתובת לאספקת ההזמנה וכיוצא באלה טעויות.
  3. הלקוח פוטר את "סטודיו המקום" מכל אחריות לנזק, מכל סוג שהוא, שעלול להיגרם לו ו/או לצד ג' כלשהו כתוצאה מתקלה טכנית בחומרה ו/או בתוכנה הקשורים לאתר.
  4. "סטודיו המקום" לא יהיה אחראי,  בכל הקשור לאתר, לנזק מכל סוג, שהוא שעלול להיגרם ללקוח ו/או לצד ג' כלשהו כתוצאה ממעשה ו/או מחדל שאיננו בשליטתו, לרבות אך לא רק – מכח עליון, כגון: מלחמה, רעידת אדמה, מזג אויר קיצוני וכד'.
  5. "סטודיו המקום" לא יהיה אחראי, בכל הקשור לאתר, לנזק מכל סוג שהוא שייגרם ללקוח ו/או לצד ג' כלשהו כתוצאה מתקלה בתקשורת (אינטרנט או טלפון או פקס) אשר תנבע ממעשה ו/או ממחדל ו/או מרשלנות של ספקי אינטרנט ו/או ספקי תקשורת טלפונית ו/או פקס באשר הם.
 • אבטחה ופרטיות
  1. "סטודיו המקום" נוקט באמצעי זהירות מקובלים על מנת לשמור, ככל האפשר על סודיות המידע. העברת הנתונים באתר מתבצעת בצורה מוצפנת בטכנולוגיית SSL.
  2. כל העברה של מספר כרטיס אשראי מהאתר נעשית באופן מוצפן על פי תקן. במקרים שאינם בשליטתו ו/או הנובעים מכוח עליון, "סטודיו המקום" לא יהיה אחראי לכל נזק מכל סוג שהוא, עקיף או ישיר שייגרם ללקוח או למי מטעמו, אם מידע זה יאבד או יגיע לגורם עוין ו/או יעשה בו שימוש שלא בהרשאה.
  3. "סטודיו המקום" מתחייב לא לעשות שימוש בפרטי הלקוחות הרשומים באתר אלא ע"פ חוק, לצרכי תפעול האתר בלבד על מנת לאפשר את ביצוע הרכישה, ובשמירת קשר עם הלקוח. בכל מקרה לא יועברו הפרטים לידי גורם צד ג' ללא הסכמת הלקוח.
לכל שאלה או בירור ניתן לפנות אלינו בשיחה, בהודעה 054-7732334 או במייל info@stuidio-hamakom.co.il.
צוות סטודיו המקום.