תנאי הרשמה לחוג ציור מונחה למבוגרים

חשוב לנו שתעברו על הנהלים, שנהיה מתואמים.
רשמנו בהתחלה את הדברים החשובים, בהמשך מופיע ניסוח רשמי מפורט.
 •  חוג רישום וציור מונחה למבוגרים – נהלי ביטול:
  1. על פי חוק הגנת הצרכן, הלקוח רשאי לבטל את השתתפותו בחוג בתוך 14 יום ממועד ההרשמה, ובלבד שיתבצע עד 48 שעות לפני תחילת החוג ובתנאי שיצר קשר טלפוני עם אחד מנציגי  "סטודיו המקום" בכתב, ב"צור קשר" באתר או בהודעת SMS או ווטסאפ (בהודעה שהגיעה ומתועדת).
   בביטולים שלא על פי חוק הגנת הצרכן יחול ההסדר הבא: 
  2. במקרה של ביטול השתתפות בחוג ע"י הלקוח מעל 48 שעות לפני מועד החוג, יתבצע זיכוי מלא.
  3. במקרה של ביטול השתתפות בחוג ע"י הלקוח בפרק זמן קטן מ-48 שעות לפני מועד החוג, יבוצע החזר בניכוי 200 ₪ דמי ביטול.
  4. במקרה של ביטול השתתפות בחוג ע"י הלקוח לאחר תחילתו לא ניתן יהיה לקבל זיכוי או החזר כספי, והדבר יגרור את חיוב הלקוח בסכום החוג המלא.
  5. לקוח נרשם למספר מקטעים בחוג– במקרה של ביטול השתתפות בחוג ע"י הלקוח במהלך אחד המקטעים, ינתן החזר אך ורק על המקטעים שטרם התחילו.
   לא ניתן יהיה לקבל החזר או זיכוי כספי עבור מקטע שיעורים לאחר שהחל.
  6. לקוח לאחר שנרשם לחוג המלא וקיבל הנחה- במקרה של ביטול השתתפות בחוג ע"י הלקוח, התשלום על המקטע/ים בהם השתתף יחושבו כמחיר מלא ללא ההנחה והוא יזוכה עבור המקטעים שטרם החלו. 
  7. ל- "סטודיו המקום" זכות מלאה לבטל חוג ו/או לדחותו למועד אחר, וזאת מסיבות שונות כגון אילוצים בלתי צפויים של המנחה או הרשמה מועטה מדי לחוג.
   במקרה כזה מתחייב "סטודיו המקום" להודיע ללקוח עד 48 שעות לפני מועד החוג על ביטולו (טלפונית ו/או בכתב) ויינתן החזר כספי מלא של דמי ההרשמה.
  8. ל- "סטודיו המקום"  זכות מלאה לבטל השתתפות לקוח בחוג אליו נרשם, במידה והרשמתו התאפשרה בטעות כשההרשמה לחוג כבר היתה מלאה.
   מובהר כי ביטול ההרשמה במצב חריג ונדיר כזה הינו חיוני שכן לא אפשרי במצב כזה להכניס יותר משתתפים ממספר הגג. במקרה כזה מתחייב "סטודיו המקום" להודיע ללקוח עד 48 שעות לפני מועד החוג על ביטולו (טלפונית ו/או בכתב), ויינתן החזר כספי מלא.
 • עד כאן החלק העיקרי של תנאי הביטול, אנחנו פה לכל שאלה תמיד.

 •  אחריות
  1. "סטודיו המקום" אינו אחראי לנזק כלשהו (לרבות נזק לגוף) ו/או הפסד ו/או חסרון כיס (להלן: "נזק מכל סוג שהוא") שייגרם ללקוח "סטודיו המקום" ו/או לצד ג' כלשהו כתוצאה מרכישה המתבצעת באתר ו/או מאי היכולת לבצע רכישה ושייגרם כתוצאה ממעשה ו/או ממחדל ו/או מרשלנות של הלקוח ו/או צד ג' כלשהו, לרבות, רכישה המתבצעת באמצעות כרטיס אשראי ללא הסכמת בעליו, רכישה המתבצעת על ידי קטין ו/או פסול דין ללא הסכמת הוריו ו/או אפוטרופוס, פעולה שתבוצע באתר על ידי צד ג' כלשהו שיכנס לאתר ויגרום נזק, וכדומה.
  2. הלקוח יישא באחריות מלאה לנזק ו/או חסרון כיס מכל סוג שהוא שייגרם לו ו/או לחברה ו/או לצד ג' כלשהו בגין טעות שביצע בהקלדת הנתונים, לרבות, טעות בהקלדת כתובתו, טעות בהקלדת פרטי כרטיס האשראי, טעות בהקלדת כתובת לאספקת ההזמנה וכיוצא באלה טעויות.
  3. הלקוח פוטר את "סטודיו המקום" מכל אחריות לנזק, מכל סוג שהוא, שעלול להיגרם לו ו/או לצד ג' כלשהו כתוצאה מתקלה טכנית בחומרה ו/או בתוכנה הקשורים לאתר.
  4. "סטודיו המקום" לא יהיה אחראי,  בכל הקשור לאתר, לנזק מכל סוג, שהוא שעלול להיגרם ללקוח ו/או לצד ג' כלשהו כתוצאה ממעשה ו/או מחדל שאיננו בשליטתו, לרבות אך לא רק – מכח עליון, כגון: מלחמה, רעידת אדמה, מזג אויר קיצוני וכד'.
  5. "סטודיו המקום" לא יהיה אחראי, בכל הקשור לאתר, לנזק מכל סוג שהוא שייגרם ללקוח ו/או לצד ג' כלשהו כתוצאה מתקלה בתקשורת (אינטרנט או טלפון או פקס) אשר תנבע ממעשה ו/או ממחדל ו/או מרשלנות של ספקי אינטרנט ו/או ספקי תקשורת טלפונית ו/או פקס באשר הם.
 • אבטחה ופרטיות
  1. "סטודיו המקום" נוקט באמצעי זהירות מקובלים על מנת לשמור, ככל האפשר על סודיות המידע. העברת הנתונים באתר מתבצעת בצורה מוצפנת בטכנולוגיית SSL.
  2. כל העברה של מספר כרטיס אשראי מהאתר נעשית באופן מוצפן על פי תקן. במקרים שאינם בשליטתו ו/או הנובעים מכוח עליון, "סטודיו המקום" לא יהיה אחראי לכל נזק מכל סוג שהוא, עקיף או ישיר שייגרם ללקוח או למי מטעמו, אם מידע זה יאבד או יגיע לגורם עוין ו/או יעשה בו שימוש שלא בהרשאה.
  3. "סטודיו המקום" מתחייב לא לעשות שימוש בפרטי הלקוחות הרשומים באתר אלא ע"פ חוק, לצרכי תפעול האתר בלבד על מנת לאפשר את ביצוע הרכישה, ובשמירת קשר עם הלקוח. בכל מקרה לא יועברו הפרטים לידי גורם צד ג' ללא הסכמת הלקוח.
לכל שאלה או בירור ניתן לפנות אלינו בשיחה, בהודעה 054-7732334 או במייל info@stuidio-hamakom.co.il.
צוות סטודיו המקום.